Fotografier på fastigheten Veken 3. Bostadsrättsföreningen Kråkhvilan. Erstagatan 26. Bondegatan 55.

Fastigheten

Fastigheten Veken 3 uppfördes 1912. Arkitekt och byggmästare var Carl Zetterberg och Carl August Dimander var byggherre. (Som kuriosa kan nämnas att byggherren Carl August Dimander var bosatt på Bondegatan 55 mellan åren 1888 till 1911. Innan 1912 låg det ett litet trähus i hörnet Bondegatan 55 och Erstagatan 26).

Bostadslägenheter och lokaler

Veken 3 består av 35 bostadslägenheter (bostadsareal 1860 kvadratmeter) samt tre lokaler (lokalareal 140 kvadratmeter). Ursprungligen bestod fastigheten av 34 bostadslägenheter. 1943 byggdes en ateljé på vinden som senare (okänt årtal) gjordes om till en bostadslägenhet. Bostadslägenheterna är fördelade på:

Ritningar

Gemensamma utrymmen

Om fastigheten

Planerat underhåll

Föreningen följer en underhållsplan för fastigheten som upprättades 2008.

Underhållsåtgärder på längre sikt:

  • Ny puts på fasaden.
  • Målning av fönster.
  • Delar av grunden på gården ska dräneras.