Fotografier på fastigheten Veken 3. Bostadsrättsföreningen Kråkhvilan. Erstagatan 26. Bondegatan 55.

Föreningen

Bostadsrättsföreningen Kråkhvilan inledde sin verksamhet i samband med ombildningen av fastigheten Veken 3 (Bondegatan 55 och Erstagatan 26) till bostadsrätt i september 2003. Av föreningens 35 bostadslägenheter upplåts 34 stycken med bostadsrätt. En bostadslägenhet (1 rum och kokskåp) samt tre lokaler upplåts med hyresrätt.

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse är vald av föreningsstämman som hålls varje år. Ordinarie stämma skall hållas före juni månads utgång. Styrelsen fastställer bland annat årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader, tar beslut om löpande underhåll samt godkänner nya medlemmar.

Styrelseledamöternas namn finns anslaget i portarna på Erstagatan 26 och Bondegatan 55. Använd föreningens brevlåda på Bondegatan 55 för att kontakta styrelsen. Brevlådan töms varje dag.

Om föreningen

 • Brf Kråkhvilan (organisationsnummer: 769605-6089) är en äkta bostadsrättsförening.
 • Fastigheten Veken 3 ombildades till bostadsrättsförening år 2003.
 • Medlemsansökningar behandlas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte, som hålls den första veckan varje månad. Vänligen bifoga en kreditupplysning (UC) till överlåtelsehandlingen. Vid låg årsinkomst i förhållande till bostadslägenhetens årsavgift kräver föreningen en borgensman. Borgensförbindelse.
 • Juridisk person godkänns ej som medlem i föreningen.
 • Delat ägande accepteras endast om delägarna är makar eller sambor enligt sambolagen.
 • I månadsavgiften ingår: värme, vatten, vindsförråd och kabel-TV (grundutbudet från Com Hem).
 • En avgift tas ut vid överlåtelse samt pantsättning av lägenhet. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5% och pantsättningsavgiften till 1% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
 • Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2008.
 • Till bostadsrätten följer ej rätt till garageplats eller p-plats.
 • Styrelsen ger ut ett informationsbrev till föreningens medlemmar 1-2 gånger per år.
 • Städdagar arrangeras två gånger per år (höst och vår).
 • Ekonomisk förvaltning: Botema Fastighets AB.
 • Fastighetsskötare: Valvet AB.
 • Extern revisor: BoRevision i Sverige AB.
 • Fastighetsförsäkring: Trygg Hansa.
 • Föreningen är medlem i Fastighetsägarna.