Fotografier på fastigheten Veken 3. Bostadsrättsföreningen Kråkhvilan. Erstagatan 26. Bondegatan 55.

För medlemmar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom.

Felanmälan

 • Fastigheten (exkl. tvättstugan)
  Valvet Förvaltning AB
  Felanmälan (vardagar kl 07.00-11.00): 08-649 36 00
  Jourtelefon för akuta fel utanför ordinarie kontorstid: 08-18 70 00
 • Tvättstugan
  Lägg en lapp i föreningens brevlåda på Bondegatan och beskriv problemet samt ange vilken maskin det gäller.
 • Hiss
  Lägg en lapp i föreningens brevlåda på Bondegatan och beskriv problemet.
 • Kabel-TV
  Com Hem
  Telefon: 0771-55 00 00
  Driftinformation

Andrahandsupplåtelse

Vänligen läs följande policy för andrahandsuthyrning

Blankett för ansökan om uthyrning i andra hand

Ansökan om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast två månader i förväg. Vänligen bifoga till exempel arbetsintyg/antagningsbesked som styrker arbete/studier på annan ort än Stockholm. Den som upplåter sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd riskerar att förverka sin nyttjanderätt till lägenheten.

Vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand måste medlemmen betala årsavgiften via autogiro.

Från och med 2017-12-14 har föreningen efter ändring av stadgarna, möjlighet att ta ut avgift för andrahandsupplåtelse uppgående till max 10% av ett prisbasbelopp per år. Ett prisbasbelopp uppgår under 2018 till 45.500 kr, styrelsen har beslutat att avgiften för andrahandsupplåtelse kommer uppgå till 4.500kr/år från och med 2018.

Autogiro

Du kan betala din årsavgift via autogiro. Kontakta Botema Fastighets AB som tar hand om föreningens ekonomiska förvaltning för mer information.

Balkonger

Vid tillbyggnad av balkong/fransk balkong, vänligen kontakta styrelsen. Du måste teckna ett avtal med föreningen om tillbyggnad av balkong/fransk balkong. Balkongarbeten får inte utföras under tiden 1 maj - 30 september. Under denna tid får inte heller byggnadsställningar, material eller arbetsredskap vara uppställda på gården. Arbeten får inte påbörjas förrän betalning skett för föreningens kostnader för framtida underhåll av balkongen samt arkitekt-, bygglovs-, besiktnings och övriga kostnader. Föreningen har ej tagit ett stämmobeslut om att upplåta mark på gården för anläggning av en enskild uteplats till en medlem i föreningen. Byggnation av en fransk balkong på nedre botten medför således ej i dagsläget rätt till en enskild uteplats.

 • Blomlådor ska monteras på insidan av balkongräcket
 • Använd inte kol- eller gasolgrill på balkongen.
 • Skaka inte mattor från balkongen.
 • Insynsskydd till balkongräcket ska beställas från Markishuset. Vid beställning, ange "brf Kråkhvilan" samt koden "15/93".
 • Ifall du önskar att sätta upp en lampa i anslutning till balkongen ska den fästas centrerad ovanför dörren.
 • Ställ inte ut mat till fåglarna på balkongen.

Cykel- och barnvagnsrum

Endast cyklar och barnvagnar får förvaras i föreningens cykel- och barnvagnsrum, ej motorcyklar, mopeder och dylikt.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen anlitar Botema Fastighets AB för den ekonomiska förvaltningen, utskick av avier för månadsavgiften etc.

Fastighetsförvaltning

Föreningen har ett avtal med Valvet Förvaltning AB angående fastighetsförvaltning. Vi försöker emellertid att själva sköta en del av fastighetens praktiska underhåll för att på så sätt hålla nere kostnaderna, till exempel skötsel av gården, byte av glödlampor i trapphusen etc.

Fastighetsägarna

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna.

Grovavfall, returpapper och -glas, miljöfarligt avfall

Föreningens grovsoprum hålls öppet enligt anslaget schema samt vid vår- och höststädningen.

Det ligger två återvinningsstationer för returpapper, kartonger och glas på gångavstånd från vår fastighet. Den ena ligger strax intill bensinmacken på Folkungagatan 139 och den andra ligger mittemot Bondegatan 77.

I Stockholm finns det fem återvinningscentraler som tar emot grovavfall, elavfall, miljöfarligt avfall, gammal målarfärg etc. Stockholms stad har även en mobil miljöstation som på bestämda tider och platser (t ex Nytorget) hämtar hushållens miljöfarliga avfall och småelektronik.

Kakelugnar

2009 renoverade ett antal medlemmar rökkanalerna till sina kakelugnar. De kakelugnar vars rökkanaler inte har renoverats ska vara plomberade och får inte användas. Ifall du önskar renovera rökkanalen till en kakelugn, vänligen kontakta styrelsen.

Ordnings- och trivselregler

Föreningens ordnings- och trivselregler.

Renovering, tillbyggnation och/eller ombyggnation av lägenhet

Renovering, tillbyggnation och/eller ombyggnation av bostadslägenhet då till exempel ventilation, vatten, rökkanaler, avlopp, bärande väggar eller lägenhetens disposition (till exempel borttagning av eller flytt av innerväggar, upptagning av nya dörrar, flytt av kök eller badrum etc) berörs kräver styrelsens godkännande, och i vissa fall även ett godkännande från de medlemmar som berörs av ombyggnationen (t ex vid flytt av kök) samt bygganmälan/bygglov. Kontakta styrelsen med din ansökan minst två månader innan du önskar påbörja arbetet i lägenheten. Genomför du väsentliga förändringar utan att ha medgivande från styrelsen kan du åläggas att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Se föreningens stadgar §12 och §13 för bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i samband med renovering och ombyggnation av en bostadslägenhet inom fastigheten Veken 3.

Samtliga arbeten i bostadslägenheterna ska utföras fackmannamässigt av företag som följer svenska branschregler. Detta innebär att hantverkaren är certifierad att utföra arbeten inom det området som avses. Nedan följer några av de certifieringar som föreningen godkänner:

Behörig elinstallatör

BKR - certifiering för tätskikt i våtrum

Certifikat som installationselektriker och industrielektriker

GVK- behörighet för Säkra våtrum

Säker vatteninstallation

Att borra, spika eller renovera i lägenheten är tillåtet mellan klockan 08.00- 20.00 på vardagar samt klockan 10.00-19.00 på helger.

Vid renovering av badrum, vänligen fyll i denna blankett och lägg den sedan i föreningens brevlåda. Bifoga även en kopia på intyget som styrker att entreprenören är auktoriserad att utföra arbeten i våtrum. Du får inte påbörja renoveringen innan du har fått svar på din ansökan från styrelsen! Kontakta styrelsen med din ansökan minst två månader innan du önskar påbörja arbetet i badrummet.

Behöver du stänga av huvudvattenkranen till fastigheten i samband med renoveringen av badrum eller kök? (Vid renovering av badrum räcker det i regel med att stänga av vattnet med hjälp av de så kallade ballofixerna i ditt badrum.). Beställ tjänsten avstängning av huvudvattenkran från föreningens fastighetsskötare på Valvet (telefon: 08-649 36 00). Du som bostadsrättsinnehavare får själv stå för denna kostnad. Kontakta Valvet i god tid innan huvudvattenkranen ska stängas av. Vattnet till fastigheten får stängas av mellan klockan 09.00-15.00. Sätt upp ett anslag med information om när vattnet till fastigheten är avstängt på anslagstavlorna i respektive port.

Vid renovering av rökkanal till kakelugn, vänligen kontakta styrelsen. Du får inte påbörja renoveringen av rökkanalen innan du har fått svar på din ansökan från styrelsen.

Vid tillbyggnation av balkong/fransk balkong, vänligen kontakta styrelsen. Du måste teckna ett avtal med föreningen om tillbyggnation av balkong/fransk balkong. Balkongarbeten får inte utföras under tiden 1 maj - 30 september. Under denna tid får inte heller byggnadsställningar, material eller arbetsredskap vara uppställda på gården. Arbeten får inte påbörjas förrän betalning skett för föreningens kostnader för framtida underhåll av balkongen samt arkitekt-, bygglovs-, besiktnings och övriga kostnader. Föreningen har ej tagit ett stämmobeslut om att upplåta mark på gården för anläggning av en enskild uteplats till en medlem i föreningen. Byggnation av en fransk balkong på nedre botten medför således ej i dagsläget rätt till en enskild uteplats.

Revisor

BoRevision i Sverige AB är föreningens externa revisor.

Skadedjur

Skadedjurssanering (mjölbaggar, silverfiskar etc) ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. Vänligen kontakta Nomor via deras webbplats eller ring 0771 122 300 och gör din skadeanmälan.

Snöskottning på gården

Alla boende uppmanas att vid behov hjälpa till med snöskottning på gården, framför portarna mot gatan samt dörren till soprummet.

Städning av trapphus och tvättstuga

Föreningen anlitar SSP Stockholm AB för städning av trapphusen och tvättstugan.

Trapphuset

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är det inte tillåtet att förvara barnvagnar, möbler etc i trapphuset. Placera inte dörrmattor utanför din dörr i trapphuset eftersom det försvårar städningen.

Vinden

Gångarna utanför vindsförråden ska hållas fria och det är inte tillåtet att förvara något utanför vindsförråden.

Vår- och höststädning

Datum och tid för vår- och höststädningen meddelas i föreningens informationsbrev.